FAQ

Τρόποι Παραγγελίας

Η παραγγελία των προϊόντων μπορεί να γίνει με email, φαξ, ταχυδρομική επιστολή ή και τηλεφωνικά. Ακολουθεί πλήρης προτιμολόγηση και ενημέρωση του πελάτη. Η εκτέλεση και αποστολή της παραγγελίας γίνεται μόνο μετά την επιβεβαίωση ολοκληρωτικής εξόφληση της από την τράπεζα.

Η ιστοσελίδα απευθύνεται αποκλειστικά σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Όλες οι τιμές που αναγράφονται στον τιμοκατάλογο και μετέπειτα στο προτιμολόγιο είναι χωρίς ΦΠΑ και EXW ( Ex Works ή Ex Factory).

Τρόποι Πληρωμής

H εξόφληση της παραγγελίας γίνεται μετά από κατάθεση του συνόλου του προτιμολογίου σε λογαριασμό ελληνικής τράπεζας και συγκεκριμένα:

Eurobank Ergasias A.E.  BIC/SWIFT CODE:  ERBK GR AA  IBAN: GR7302601780000830200778517

Η εκτέλεση και αποστολή της παραγγελίας γίνετε μόνο μετά την επιβεβαίωση από την τράπεζα της ολοκληρωτικής εξόφλησης της.
.Η ιστοσελίδα απευθύνεται αποκλειστικά σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Όλες οι τιμές που αναγράφονται στον τιμοκατάλογο και μετέπειτα στο προτιμολόγιο και τελικά στο τιμολόγιο είναι χωρίς ΦΠΑ και EXW ( Ex Works ή Ex Factory).

Τρόποι Αποστολής

Τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν τον αγοραστή και με την προτιμολόγηση της παραγγελία σας γίνεται προσπάθεια ακριβείς κοστολόγησης των εξόδων μεταφοράς.
Η φύση των εμπορευμάτων και οι ιδιαίτερες συνθήκες μεταφοράς (υποχρεωτική ψύξη) μας αναγκάζει να προσπαθούμε να συνεργαζόμαστε μόνο με αξιόπιστες μεταφορικές εταιρίες που μπορούν υπό προϋποθέσεις να παραδώσουν τα εμπορεύματα ασφαλή στη πόρτα σας με το λιγότερο δυνατό κόστος. Αυτό κυρίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εφικτό και παρακάτω αναφέρονται ενδεικτικά παραδείγματα μεταφορικού κόστους για παράδοση εμπορευμάτων σε EUROπαλέτα (βάρους περίπου 600kg) door to door σε διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες.
Γερμανία από 200 έως 300 ευρώ, Ιταλία, Βέλγιο, Γαλλία, Ολλανδία από 250 έως 350 ευρώ και Μεγάλη Βρετανία, Σουηδία από 300 έως 400 ευρώ.
Εφόσον μας υποδείξετε κάποιον διαφορετικό τρόπο αποστολής η επιθυμίας σας θα γίνει αμέσως απολύτως σεβαστή . Η παράδοση της παραγγελίας εντός της Αττικής γίνεται δωρεάν και με ευθύνη δικιά μας.

Τιμοκατάλογος

Η ιστοσελίδα απευθύνεται αποκλειστικά σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Όλες οι τιμές που αναγράφονται στον τιμοκατάλογο είναι χωρίς ΦΠΑ και EXW ( Ex Works ή Ex Factory). Για να αποκτήσετε τον τιμοκατάλογό μας αρκεί να συμπληρώσετε τη παρακάτω φόρμα ή να μας αποστείλετε mail, φαξ, ή ταχυδρομική επιστολή με το ονοματεπώνυμό σας , το είδος της επιχείρηση σας, τη διεύθυνση σας καθώς και λοιπά στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, email, φαξ).

Αποκτηστε τον τιμοκαταλογο μας

Όροι Χρήσης

Η διαχείριση κι η ιδιοκτησία των ιστοσελίδων www.traditionalgourmet.gr και www.batagiannis.gr ανήκει στην «Αρ. Μπαταγιάννης & Σια ΟΕ », που στο εξής θα αναφέρεται ως "Εταιρία". Η χρήση των www.traditionalgourmet.gr και www.batagiannis.gr υποδηλώνει την πλήρη αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων που έχει θέσει η "Εταιρεία". Ο χρήστης ή επισκέπτης των ιστοσελίδων ιδιοκτησίας της Εταιρίας, στο εξής θα αναφέρεται ως "Πελάτης". Απαγορεύεται ρητώς η χρήση των ιστοσελίδων της "Εταιρίας" σε περίπτωση μη αποδοχής των όρων και προϋποθέσεων από τον "Πελάτη"
1. Οι φωτογραφίες των προϊόντων στις ιστοσελίδες της "Εταιρίας" , μπορεί να μην απεικονίζουν επακριβώς το προϊόν που περιγράφεται.
2. Η "Εταιρία" δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, πληροφοριών, φωτογραφιών,περιγραφών, υπηρεσιών, προϊόντων, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους.
3. Τα περιεχόμενα των ιστοσελίδων χρησιμοποιούνται μόνο σαν αγοραστική πληροφόρηση για τον "Πελάτη".
4. Η "Εταιρία" διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, παύσει ή να αποσύρει το περιεχόμενο της σελίδας μας, ή να διακόψει την πρόσβαση σε αυτήν ή να διακόψει τη λειτουργία της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.
5. Το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας καθώς και των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτής αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της "Εταιρίας" και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Η χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο για εμπορικούς σκοπούς επιτρέπεται μόνο μετά από γραπτή άδεια της "Εταιρίας". Απαγορεύεται η αντιγραφή, η επανέκδοση, η φόρτωση, η διάδοση, η διανομή και η μεταπώληση του περιεχομένου του δικτυακού τόπου της "Εταιρίας".
6. Η "Εταιρία" χρησιμοποιεί τα κατάλληλα μέσα για τη μέγιστη δυνατή εξασφάλιση της αξιοπιστίας αυτών των ιστοσελίδων, δεν δύναται όμως να εγγυηθεί ότι οι λειτουργίες ή το περιεχόμενο της τοποθεσίας δεν θα παρουσιάσουν διακοπές ή σφάλματα, ότι η παρούσα τοποθεσία ή ο διακομιστής της δεν θα περιέχουν ιούς ή άλλα επιβλαβή στοιχεία. Η "Εταιρία" δεν φέρει την ευθύνη ή έχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε ηθική βλάβη που προκύπτει από τη χρήση του δικτυακού κόμβου.
7. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνει ο "Πελάτης" σε κάποιες σελίδες του δικτυακού μας τόπου,(όνομα, διεύθυνση, email κλπ) τηρούνται σε αρχείο και επεξεργάζονται με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια και σύμφωνα με τον νόμο 2472/1997 περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Χρησιμοποιούνται, με σκοπό την εκτέλεση συναλλακτικής σχέσης, για στατιστικούς λόγους ή προκειμένου να διασφαλιστεί η δυνατότητα επικοινωνίας με τον "Πελάτη".
8. Η "Εταιρία" δύναται να τροποποιεί, οποτεδήποτε, μονομερώς και κατά την κρίση της, τους παρόντες όρους χρήσης, χωρίς να ενημερώνει τους "Πελάτες", οι οποίοι φέρουν την ευθύνη να ελέγχουν αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις στους παρόντες όρους χρήσης. Η επίσκεψη και η χρήση των www.traditionalgourmet.gr και www.batagiannis.gr μετά την επέλευση τυχόν τροποποιήσεων θα λογίζεται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων χρήσης, όπως αυτοί θα έχουν τυχόν τροποποιηθεί.
9. Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.
10. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Αθηνών στην Ελλάδα.

Επιστροφές Προϊόντων

Αναγνωρίζοντας ότι είναι δύσκολη η αγορά τροφίμων χωρίς δοκιμή προσπαθούμε μέσω των περιγραφών να γίνουμε όσο αναλυτικότεροι μπορούμε. Όλα μας τα προϊόντα πωλούνται χρόνια τώρα από τη επιχείρηση μας στην Ελλάδα και ελέγχονται καθημερινά οπότε γνωρίζουμε την άποψη του τελικού καταναλωτή όσον αφορά την ποιότητα τους. Παρόλα αυτά δεν θεωρείται απίθανο κάποια προϊόντα να μη καλύπτουν απολύτως τις προσδοκίες σας καθώς λόγω της φύσης τους (συσκευασμένα τρόφιμα) είναι πολύ δύσκολο να εξακριβώσουμε τη κατάσταση του κάθε ενός προϊόντος ξεχωριστά και σε αυτό το θέμα ζητάμε την κατανόηση σας. Η επιστροφή τους ενδέχεται να σας ταλαιπωρήσει λίγο, είναι υποχρεωτική η γνωστοποίηση επιθυμίας επιστροφής μέσα σε 14 ημερολογιακές ημέρες από την παραλαβή των προϊόντων όπως επίσης και το απαραβίαστο της συσκευασίας. Υποχρεωτική είναι επίσης και φόρτωση τους για επιστροφή μέσα 30 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής. Πιθανόν ανάλογα τη χώρα να χρειαστεί να μεταφερθούν σε εγκαταστάσεις μεταφορικής εταιρίας (καθώς για τα περισσότερα απαιτείται συνεχής ψύξη) ώστε να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Παρακαλούμε σημειώστε ότι τα έξοδα επιστροφής επιβαρύνουν τον πελάτη εκτός κι αν τα προϊόντα κρίνονται αντικειμενικά ακατάλληλα προς βρώση οπότε και τα έξοδα επιστροφής βαρύνουν εμάς. Οποιαδήποτε οικονομική εκκρεμότητα έχει δημιουργηθεί θα λυθεί αμέσως μετά την επιστροφή των προϊόντων.